Kako se uključio u Harolda i Kumara?
Zabava

Kako se uključio u Harolda i Kumara?